Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podał nowe kwoty, które będą obowiązywać w 2021 roku za brak polisy OC. Wynika to z ustawy regulującej kwestie obowiązkowego ubezpieczenia OC zgodnie, z którą finansową podstawą do obliczenia opłaty jest wysokość płacy minimalnej, a ta jak wiemy, również została w tym roku podniesiona i przyjęta przez Radę Ministrów jako obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. w wysokości 2.800 zł. Sankcje te podniosły się w przypadku braku polisy OC auta osobowego do 5,6 tys. zł oraz do 8,4 tysiąca złotych w przypadku samochodu ciężarowego, autobusu lub ciągnika samochodowego.

Jak dokładnie ustalana jest kara za brak polisy OC?

Maksymalna kara za brak polisy OC dla posiadaczy samochodów osobowych wynosi 2-krotność pensji minimalnej, czyli 5.600 zł. Grzywna dla właścicieli pojazdów ciężarowych wynieść może maksymalnie 3-krotność najmniejszego wynagrodzenia, czyli 8.400 zł. Właściciele motocykli i skuterów natomiast zapłacić mogą maksymalnie 930 zł, czyli 1/3 stawki płacy minimalnej. Wysokość opłaty za brak OC komunikacyjnego jest uzależniona nie tylko od rodzaju posiadanego pojazdu, ale również od długości okresu pozostawienia pojazdu bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym.

Jeśli pojazd zarejestrowany w Polsce pozostaje bez ważnego ubezpieczenia dłużej niż dwa tygodnie, wtedy kierowca musi liczyć się z najwyższą grzywną. Kierowca, który nie posiada OC od 4 do 14 dni otrzyma mandat w wysokości 1/2 całkowitej kwoty, natomiast jeśli minie zaledwie kilka dni bez ubezpieczenia,  czyli do 3ech dni, czeka go najmniejsza kwota grzywny, czyli 20% kwoty maksymalnej.

Egzekucja za brak opłaty grzywny

Brak polisy jest do sprawdzenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych i na podstawie tego Fundusz zwraca się o okazanie ważnej polisy lub zapłacenie kary i później przypomina o konieczności wyjaśnienia sprawy. Dopiero po tych próbach i braku odpowiedzi, UFG przekazuje ściągnięcie kary do urzędu skarbowego i wszczyna egzekucję. Urząd skarbowy może odzyskać pieniądze podobnie jak w przypadku innych nieopłaconych mandatów, z wynagrodzenia, z rachunków bankowych, z nadpłaty podatku dochodowego lub podatku od nieruchomości.

You may also like